Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

Кожна людина відчуває стрес

282

Про дію стресорів у процесі трудової діяльності розповідає начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Сумській області Михайло Савченко:

«Щорічно, починаючи з 2002 року, за ініціативи Міжнародної організації праці (МОП) з метою привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці понад 100 країн світу відзначають 28 квітня Всесвітній день охорони праці. Наша держава підтримує цю ініціативу з 2006 року? визначивши 28 квітня як День охорони праці в Україні.

За рекомендацією МОП цього року Всесвітній день охорони праці відзначатиметься під девізом „Стрес на робочому місці: колективний виклик”.

Людина в процесі трудової діяльності постійно підпадає під вплив стресорів. Стресори — це фактори навколишнього середовища або особисті, дія яких виводить із рівноваги фізіологічні та психічні функції людини, що позначається на нервовій системі організму та спричиняє виникнення стресу.

Наявність цих факторів є потенційно небезпечним явищем для працівника і призводить до погіршення здоров’я, нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням. Протягом останніх десятиліть актуальним питанням щодо проблем, пов’язаних із психічним здоров’ям працівників, стає «стрес на робочому місці».

Кожен день незліченні стреси на роботі виникають з багатьох причин.

Фактори для формування стресу на роботі різні, залежно від конкретної ситуації. Це можуть бути часті нічні зміни, понаднормова робота, за яку не платять, відсутність колегіальності і взаєморозуміння з іншими співробітниками. Безлад є також чинником, що викликає стрес. Приміром, ви втрачаєте весь час свого дня даремно, виконуючи неузгоджені доручення, роблячи чужу роботу або виправляючи помилки начальства. Розвиток технологій, інновацій в роботі теж додають приводів для стресу. Ви не в змозі впоратися і швидко навчитися працювати з новою технікою, оновленими програмами або за новою системою.

Стрес може бути викликаний спекою, холодом, шумом, відсутністю світла і свіжого повітря на робочому місці, надмірним фізичним або емоційним навантаженням, напруженістю праці та іншими факторами. Тобто, неналежними, небезпечними умовами праці, такими, які не відповідають санітарно-побутовим умовам, визначених законодавством.

Людина проводить на роботі більшу частину свого життя. Тому, коли робота починає напружувати — це дуже серйозно, адже виникають нервово-психічні перевантаження та розлади. Зокрема, знижується пильність, контроль, увага, зосередженість, здібність у послідовності виконання кваліфікованих дій визначеної роботи тощо. В кінцевому результаті організм людини виснажується та втрачає спроможність протидіяти стесоутворюючим факторам, що в кінцевому результаті може призвести до отримання травми, розвитку професійного захворювання або навіть летальним наслідкам.

За даними інтернет-ресурсів? економічні втрати від виробничого стресу і пов’язаних з ним проблем з психічним здоров’ям працюючих виявляються досить високими (близько 265 млрд євро щорічно для 15 держав Європейського союзу). В наші дні через швидко мінливі соціально-економічні і політичні ситуації, збільшення нервово-психічних та інформаційних навантажень, зростання конкурентності проблеми керування виробничими стресами стають все більш насущними.

За аналітичними даними? протягом 2012-2015 років по Україні зафіксовано 6180 нещасних випадків на виробництві з психофізіологічних причин, в тому числі – 301 смертельний, що становить відповідно 20,9% та 1,0% від загальної кількості страхових випадків.

Хоча за період 2012-2015 роки загальна кількість страхових випадків, в т.ч. нещасних випадків через психофізіологічні причини, постійно зменшувалися, проте питома вага випадків з психофізіологічних причин з 2012 по 2014 рік збільшувалась і становила відповідно 18,4%, 20,0%, 25,4%, а у 2015 році зменшилась і склала 23,6%.

Найпоширенішими психофізіологічними причинами у 2012-2015 роках стали:

– особиста необережність потерпілого – 62,3% (3 851 травмована особа);
– травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 19,9% (1 230 травмованих осіб);
– інші причини – 14,5% (895 травмованих осіб).

У Сумській області питома вага нещасних випадків через психофізіологічні причини мала стійку тенденцію до зростання з 9% у 2011 році до 23,5% за 2014 рік, у 2015 році зменшилась і склала 20 %.

Конкретна ж стресова ситуація завжди унікальна, оскільки не в останню чергу визначається індивідуальністю схильної до стресів людини (її темпераментом, характером, стилем поведінки та іншим). Крім того, сприйнятливість до стресів на роботі в чималому ступені залежить від загального життєвого фону, тобто від того, наскільки успішно ми вміємо виходити з стресових ситуацій, породжуваних виробничими, соціально- економічними, сімейними, віковими та іншими факторами.

Усвідомлюючи актуальність порушеного питання, звертаюся до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, керівників і працівників підприємств, установ та організацій із закликом звернути увагу на необхідність проведення конкретних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання стресів та їх потенційним наслідкам на робочому місці».