Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

Роботодавці зобов’язані створити належні умови праці

393

Про існуючі проблеми та їх наслідки в організації охорони праці розповідає начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Сумській області Михайло Савченко:

«Проблема безпеки на виробництві – одна з головних як в сучасному світі так і в Україні, особливо її організаційна складова. Вирішення проблеми організаційної безпеки неможливо без цілеспрямованого контролю на підставі розроблених нормативних документів, а також системи соціального страхування, яке дозволяє у випадку погіршення здоров’я, травми або загибелі працівника компенсувати спричинену шкоду. Державний досвід в області розробки таких документів досить великий. Втім, їх застосування не дає належного очікуваного результату. Рівень нещасних випадків на підприємствах, установах та організаціях держави залишається суттєво вищим, чим в розвинених країнах Європи.

Аналізом виробничого травматизму встановлено, що з року в рік в регіоні настання майже двох третин нещасних випадків на виробництві пов’язано з незадовільною організацією охорони праці працюючих. Зокрема, за 10 місяців 2015 року неналежний контроль за виконанням вимог інструкцій з охорони праці був причиною 43 нещасних випадків на виробництві, що становить майже 55 %. Із-за відсутності або неякісного проведення інструктажу з охорони праці травмувалось три особи. Наслідком невиконання посадовими особами своїх обов’язків стали чотири виробничі травми.

При створенні системи, котра забезпечить належний контроль за дотриманням безпечних умов праці та проведенням інструктажів працівникам, а також необхідних умов праці, показники травматизму без сумніву матимуть тенденцію до зниження.

За участі страхових експертів з охорони праці відділень виконавчої дирекції Фонду у Сумській області протягом 9 місяців поточного року опрацювання та впровадження системи управління охороною праці (СУОП) проведено на 368 підприємствах. На 108 економічно активних структурах регіону внесені пропозиції щодо підвищення безпеки виробництва, розроблені профілактичні заходи, механізми їх реалізації та впровадження.

Вагомий внесок на створення належних, безпечних і здорових умов праці мали надані профільними фахівцями 723 консультації страхувальникам, розповсюдження нормативних актів, пам’яток та іншої спеціальної літератури.

Незважаючи на роботу, проведену страховими експертами з охорони праці та представниками органів державного нагляду за охороною праці і профспілок, створення СУОП та підвищення рівня промислової безпеки є актуальною проблемою, особливо в сучасних умовах мораторію на проведення перевірок контролюючими органами. Її вирішення потребує зміни законодавчої бази, значних юридичних зусиль та економічних затрат, в першу чергу власників підприємств.

Нерозуміння окремими керівниками різних рівнів важливості функціонування СУОП або легковажне ставлення до виконання своїх обов’язків стосовно безпеки праці – основа виробничого травматизму.

Так, організаційні проблеми безпеки на виробництві призвели до часткової травматичної ампутації та складних ушкоджень верхньої кінцівки працівника ТОВ «Лінен оф Десна» у м. Глухів. На лінії переробки конопель, проігнорувавши застосування допоміжного оснащення, робітник очищав голою рукою м’яльні вальця відповідної машини під час її роботи. У результаті цього його верхню кінцівку затягло до працюючих механізмів устаткування. Комісією з розслідування встановлено, що причиною події стало недотримання вимого інструкції з охорони праці, посадових інструкцій та недостатнє керівництво і координація робіт з охорони праці власником промислового об’єкту.

З приводу допущених грубих порушень вимог законодавства про охорону праці Фондом ініційовано перед управлінням Держпраці у Сумській області притягнення певних посадових осіб ТОВ «Лінен оф Десна» до адміністративної відповідальності.

Нагадуємо, що на сьогодні за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці винні особи можуть притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.

Кожен член трудового колективу повинен усвідомлювати необхідність дієвого функціонування СУОП та відповідальність, яка настає за нехтування її правилами.»

ІД