Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

Водители в масках, пассажиры с документами: транспорт Сум поедет по-новому (добавлены решения)

7,613

Теперь в Сумах приостановлены льготы на проезд в частном транспорте не только для пенсионеров, но и детей. Ездить в транспорте будут только сотрудники работающих предприятий при наличии удостоверений или справки. Водители обязательно должны быть в масках или респираторах, а в транспорте будут перевозить столько пассажиров, сколько сидячих мест согласно техническим характеристикам.
Напомним, коммунальный транспорт Сум переведен на спецрейсы, осталось лишь 4 маршрута. В начале недели градоначальник обещал и частный транспорт перевести на спецрейсы, но потом для него «прописали» новые условия работы.
Постановлением Кабмина №255 от 2 апреля 2020 г. предусмотрено, что перевозки на городских маршрутах будут осуществляться только для категории граждан, которые обеспечивают:
– здравоохранение,
– продовольственное обеспечение,
– управления и предоставления важнейших государственных услуг,
– энергообеспечение,
– водоснабжение,
– связь и коммуникации,
– финансовые и банковские услуги,
– функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны,
– правопорядка и защиты,
– объектов критической инфраструктуры, имеющих непрерывный промышленный цикл.

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

 

Від 08.04.2020 № 192

 

 

Про роботуміськогопасажирського

транспортуна території Сумської міської

обєднаноїтериторіальної громади

в умовах карантину

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2” зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 р. № 255, керуючись пунктом першим статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

 

ВИРІШИВ:

  1. 1. Встановити, що з 11.04.2020 натериторії Сумської міської

об’єднаної територіальної громадиу пасажирському транспорті, який здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах, будуть здійснюватися перевезення лише категорії громадян, передбачених постановою КабінетуМіністрівУкраїнивід02 квітня2020 р. № 255, котрі забезпечують:

– охоронуздоров’я,

– продовольчезабезпечення,

– урядування та наданнянайважливішихдержавнихпослуг,

– енергозабезпечення,

– водозабезпечення,

– зв’язок та комунікації,

– фінансові та банківськіпослуги,

– функціонуванняінфраструктурита інфраструктури транспортного забезпечення,сфери оборони,

– правопорядку та цивільногозахисту,

– об’єктівкритичноїінфраструктури, якімаютьбезперервнийпромисловий цикл.

 

  1. 2. Водіїта пасажирипід час перевезень зобов’язані використовувати

засоби особистого індивідуальногозахисту, зокрема респіратори, захиснімаски, у тому числі виготовлені самостійно. Пасажири повиннімати при собіслужбовепосвідчення або перепусткуабодовідку з місця роботивстановленого зразка (додаток), документ, що посвідчує особу.

 

  1. 3. У транспортіможутьперевозитисьпасажири в межах кількості

місць длясидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

 

  1. 4. Керівникиустанов, підприємств,організацій та інших суб’єктів

господарювання, зазначених в п. 1 даного рішення, працівникиякихмають правокористування громадським транспортом та не мають перепусток чи службових посвідчень, зобов’язанівиготовити та видати працівникам довідки з місця роботи (згідно додатку) на даних підприємствах.Відповідальність за достовірність довідки несе пасажир.

 

  1. 5. Керівникам транспортних підприємств забезпечити дотримання

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів в транспортних засобах, що здійснюють перевезення пасажирів.

 

  1. 6. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту

населення(ПетровА.Є.) до 10.04.2020 створити реєстр усіх підприємств, установ, організацій та суб’єктів господарювання що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямків, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 р. № 255.

 

  1. 7. Перевізникам, що здійснюють перевезення пасажирів на території

Сумської міської об’єднаної територіальної громади забезпечити інформування пасажирів згідно з вимогами даного рішення виконавчого комітету, в якому зазначити про необхідність дотримання заходів індивідуального захисту, необхідності мати посвідчення або перепустку або довідку з місця роботи та документ, що посвідчує особу, а також перелік галузей, працівники яких мають право користування громадським транспортом відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 р. № 255.

 

 

 

  1. 8. Дозволити користуватися міським пасажирським транспортом під

часкарантину хворим на хронічну ниркову недостатність, які отримують лікування методом гемодіалізу при пред’явленні відповідної довідки.

 

  1. 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників

міського голови згідно розподілу обов’язків.

 

  1. 10. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному

сайті Сумської міської ради.

 

 

Міський голова О.М. Лисенко

Яковенко, 700-667

Розіслати: Паку С.Я., Однорогу В.Л., ЯковенкуС.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 08.04.2020 № 192

 

 

Зразок довідки

Довідка

Видана гр. _________________________________________________________

п.і.б.

який (а) дійсно працює на підприємстві (установа, організація, ф.о.п)_______

__________________________________________________________________

назва підприємства

яке (а) здійснює свою діяльність в умовах карантину відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2” зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 р. № 255 та має право користуватися міським пасажирським транспортом.

 

 

Керівник підприємства _______________________ _______________

п.і.б. підпис, печатка

 

 

 

 

 

Начальник відділу транспорту,

зв’язку та телекомунікаційних послуг С.В. Яковенко

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

 

Від 08.04.2020 № 193

 

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету від

22.03.2020 № 162 «Про зупинення

роботи міськогопасажирського

транспорту»

 

Відповідно до звернень мешканців міст, враховуючи постанову КабінетуМіністрівУкраїнивід 11 березня 2020 року №211 «Про запобіганняпоширенню на територіїУкраїникоронавірусу COVID – 19» зізмінами, керуючись пунктом першим статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Внести зміни до п. 1 рішення виконавчого комітету від 22.03.2020 № 162 «Про зупинення роботи міського пасажирського транспорту» доповнивши перелік маршрутів, які під час карантину дозволено обслуговувати КП СМР «Електроавтотранс», маршрутом № 8 «Центр – Тополянська».

 

2.Внести зміни до п. 2 рішення виконавчого комітету від 22.03.2020 № 162 «Про зупинення роботи міського пасажирського транспорту» та викласти його в наступній редакції: «Для обмеження перебування в місцях скупчення дітей та осіб похилого віку (найбільш схильних до зараження COVID-19) учням 1-4 класів (протягом календарного року) та пенсіонерам за вікомпризупинити надання пільг в приватному пасажирському транспорті».

 

3. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.

 

 

Міський голова О.М. Лисенко

Яковенко, 700-667

Розіслати: Паку С.Я., Однорогу В.Л., ЯковенкуС.В.