Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

Реєстрація торгової марки: опис процедури

81

Реєстрація торгової марки (ТМ) є важливим кроком для захисту бізнесу, що дозволяє власникам уникнути нелегального використання їхніх унікальних знаків іншими особами. Реєстрація ТМ – це процес офіційного закріплення прав на назву, логотип або інший елемент, який ідентифікує товари чи послуги на ринку.

Коли необхідна реєстрація торгової марки?

Реєстрація торгової марки потрібна в наступних випадках:

 • Захист бренду (назва або логотип) від незаконного використання іншими особами.
 • Легальність забезпечує юридичне право на використання ТМ та можливість звернутися до суду в разі порушення ваших прав.
 • Довіра споживачів до вашого бренду зростатиме, адже вона підтверджує його унікальність та оригінальність.
 • Залучення інвестицій з зареєстрованою торговою маркою може набути нового імпульсу.

Необхідні документи для реєстрації торгової марки

 1. Заява на реєстрацію торгової марки, яка подається до Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент).
 2. Зображення торгової марки (логотип або інший знак) у кольоровому або чорно-білому виконанні.
 3. Список товарів та/або послуг, для яких реєструється торгова марка, відповідно до міжнародної класифікації (Ніццька класифікація).
 4. Довіреність (у випадку, якщо заяву подає представник).
 5. Документ про сплату збору за подання заявки.

Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП)

При реєстрації торгової марки важливо правильно визначити категорії товарів та/або послуг, для яких вона буде використовуватися. Для цього використовується Міжнародна класифікація товарів і послуг, також відома як Ніццька класифікація. Вона поділяє всі товари та послуги на 45 класів:

 • Класи 1-34 охоплюють різноманітні товари, від хімічних продуктів до меблів і продуктів харчування.
 • Класи 35-45 включають різні послуги, такі як реклама, фінансові послуги, освіта тощо.

Вибір відповідних класів є критично важливим, оскільки реєстрація торгової марки діє лише в межах зазначених класів.

Ось основні правила для розуміння МКТП:

 1. Назви. Заголовки класів вказують на загальну сферу, охоплюючи товари та послуги, що реєструються в кожному класі, без зазначення конкретних найменувань.
 2. Список класів із поясненнями. Кожен клас має заголовок і спеціальний перелік товарів або послуг. Для правильної класифікації необхідних об’єктів шукайте їх у цьому списку.
 3. Загальні терміни. Деякі терміни можуть зустрічатися в кількох класах. У таких випадках вони позначаються зірочкою (*), з поясненнями їх значень у контексті конкретного товару чи послуги.
 4. Квадратні дужки. Текст у квадратних дужках є роз’ясненням до попереднього слова або фрази.

Для реєстрації торгової марки при складанні її опису уникайте загальних слів. Використовуйте виключно терміни з класів МКТП. Сучасна редакція класів МКТП складається з двох колонок: одна містить назву товару або послуги з перекладом російською, базовий номер і детальну інформацію про об’єкти в цьому класі.

Реєстрація ТМ – це важливий юридичний крок для покращення вашого бренду. Забезпечити правовий захист, підвищити довіру споживачів та стати важливим активом для залучення інвестицій допоможе реєстрація торгової марки в Україні https://oops.zp.ua/reiestracija-torgovoi-marki-v-kiievi/

Реклама