Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

Отримай вклад

195

У Сумах створено інформаційний центр для вкладників Ощадбанку

За ініціативи голови облдержадміністрації в Сумах відкрито Інформаційний центр. Відтепер центр працює у Будинку рад за адресою: площа Незалежності, 2 (Блок залів, великий сесійний зал) з 10.00 до 17.00, телефон: 63–22–09. Тут фахівці Ощадбанку надають докладну інформацію щодо процедури виплати компенсації знецінених заощаджень. Кожен вкладник може безкоштовно отримати кваліфіковану допомогу й відповіді на усі запитання.

“Це дозволить сумчанам вибудувати чітку логічну структуру, а відтак можна буде уникнути великого скупчення людей біля банківських кас”, — переконаний Павло Качур. Найближчим часом такі центри будуть відкриті у кожному районі та місті.
Консультаційні центри заповнять інформаційний вакуум, на який чомусь скаржаться громадяни. Така організація роботи сприятиме оптимізації обслуговування населення в частині компенсаційних виплат від знецінених вкладів. Працівники філій таким чином не відволікатимуться на консультування, а безпосередньо здійснюватимуть реєстрацію та виплати.

До уваги мешканців області

Фахові відповіді працівників Ощадбанку на найзлободенніші запитання щодо здійснення у 2008 р. громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР

1. На підставі яких нормативних документів проводиться виплата компенсації в 2008 році?
У 2008 р. проводяться виплати громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, правонаступником якого є відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1 від 09.01.2008 р. щодо виплат у 2008 р. громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень.

2.1. Що перше треба зробити для отримання виплати?
Потрібно бути внесеним до Реєстру вкладників заощаджень громадян. Для внесення даних, необхідних для ідентифікації вкладника в інформаційно-аналітичну систему «Реєстр», вкладники звертаються до установи ВАТ «Ощадбанк» за місцезнаходженням вкладу з пред’явленням наступних документів:
1) паспорта громадянина України та ксерокопії наступних сторінок, які містять прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, відмітку про місце реєстрації, відмітку про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера (за наявності);
2) довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків та її ксерокопії;
3) ощадних книжок по компенсаційних рахунках, а за їх відсутності — ощадних книжок за вкладами Ощадбанку колишнього СРСР;
4) облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 р., державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР.

2.2 Як оформляється реєстрація вкладника за довіреністю?
У разі звернення до установи банку довіреної особи вкладника, додатково до перелічених документів додаються довіреність останнього, оформлена належним чином, її ксерокопія, паспорт громадянина України та ксерокопії сторінок, які містять прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, відмітку про місце реєстрації, відмітку про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера (за наявності), довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків та її ксерокопія.

2.3. Які документи засвідчують особу вкладника?
Відповідно до пункту 2.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 р., підставою для ідентифікації клієнта-фізичної особи, його довіреної особи, а також особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта — юридичної особи, зокрема, громадянина України, є такі документи:
1) для громадян, які постійно проживають в Україні, — паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення особи громадянина України;
2) для громадян України, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, — паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;
3) для громадян України, які постійно проживають за кордоном, — паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

2.4. Як набути права власності на вклад внаслідок успадкування:
Відповідно до пункту другого постанови Кабінету Міністрів України «Про виплату в 2008 р. громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, та облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов’язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР» від 9 січня 2008 р. №1 заощадження, зазначені в підпункті 1 пункту 1 цієї постанови, підлягають компенсації громадянам України, які є їх власниками на 1 січня 2008 р.
Згідно частини п’ятої ст. 1268 Цивільного кодексу України, незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.
Відповідно до частини другої 2 ст. 1220 Цивільного кодексу України часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (частина третя ст. 46 цього Кодексу).
Отже, моментом набуття спадкоємцем права власності на вклад внаслідок спадкування є день смерті спадкодавця або день, з якого він оголошується померлим.
У зв’язку з цим, спадкоємці вкладників, які померли до
1 січня 2008 р. (незалежно від дати видачі свідоцтва про право на спадщину), мають право на отримання компенсації відповідно до п.2 Постанови.

2.5. Як зареєструватися в Ощадбанку, якщо підлягає обміну у зв’язку із зміною прізвища?
Відповідно до пункту 25 розділу 3 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України №52/5 від 18.10.2000 р. (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1154/5 від 22.11.2007 p.) (далі — Правила) наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя, або надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої).
Згідно із пунктом 26 Правил, особі, яка під час реєстрації шлюбу змінила прізвище, на першій сторінці паспорта або паспортного документа проставляється штамп про те, що він підлягає обміну в місячний строк у зв’язку зі зміною прізвища при реєстрації шлюбу.
У разі зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові; встановлення розбіжностей у записах; непридатності для користування проводиться обмін паспорта відповідно до пункту 16 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України №2503-ХІІ від 26.06.1992 p. (далі — Положення).
Відповідно до п.18 Положення для одержання, обміну паспорта і вклеювання до нього нових фотокарток громадянин подає документи і фотокартки не пізніш як через місяць після досягнення відповідного віку чи зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові, встановлення розбіжностей у записах чи непридатності паспорта для користування.

Згідно із пунктом 40 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України,, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України №600 від 15.06.2006 р. (далі — Порядок) погашаються, вважаються недійсними та знищуються паспорти:
які обмінюються у зв’язку зі зміною прізвища, імені та по батькові або внаслідок інших обставин;
осіб, які виїхали на постійне проживання за кордон або втратили громадянство України;
знайдені, замість яких видані нові;
померлих громадян;
зіпсовані під час заповнення;
оформлені з порушенням законодавства України;
не отримані власником протягом півроку.
Виходячи з викладеного, із закінченням місячного строку, протягом якого паспорт підлягає обміну, ця особа не може бути ідентифікована за таким паспортом. Однак, якщо місячний строк не минув, ця особа може бути ідентифікована за таким паспортом.

2.6.
Відповідальний працівник банку ідентифікує вкладника (його довірену особу), звіряє надані оригіналів документів з їх ксерокопіями, отримує завірені вкладником ксерокопії документів, як такі, що відповідають оригіналу та засвідчує своїм підписом.

2.7.
З метою подальшого проведення процедури компенсаційних виплат відповідальний працівник банку пропонує вкладнику заповнити заяву-доручення.
Відривний талон заяви-доручення із зазначенням дати реєстрації є підтвердженням факту ідентифікації вкладника для подальшого внесення даних у Реєстр.

3. Через скільки днів після внесення вкладника до Реєстру виплачується компенсація?
Компенсаційні виплати проводяться власникам заощаджень через три банківські дні після внесення відомостей про них до Реєстру шляхом зарахування коштів за їх бажанням на поточний чи вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в установах Ощадбанку відповідно до заявки-доручення (додається).

4. Коли здійснюється виплата компенсації?
Виплата компенсації здійснюється після звіряння даних про вкладника та за наявності його рахунків у «Реєстрі вкладників заощаджень громадян».
Операція з виплати належної суми компенсації може бути проведена іншій особі на підставі довіреності вкладника, складеної в установі банку по компенсаційному рахунку або складеної поза установою банку та засвідченої в установленому законодавством порядку.

5.
Оформлення операції з виплати (зарахування) компенсації вкладникам втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених у період до 2 січня 1992 р. в установи Ощадбанку СРСР, що діяли на території України, проводиться у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 1 тис. грн. на вкладника, шляхом зарахування коштів сум компенсації на поточний, вкладний (депозитний) рахунок.
Виплата компенсації вкладнику з поточного, вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України — протягом 2008 року.

Вкладник може скористатися правом на здійснення переказу компенсаційних вкладів з 
іншої установи банку за окремою заявою ф. 143

Міліція

Несмотря на ажиотаж, возникший вокруг возврата вкладов Сбербанка, в г. Сумы не было нарушений общественного порядка, — сообщает помощник начальника Сумского городского отдела милиции Владимир КУЗЬМЕНКО.

Милиция обращается к сумчанам с просьбой сохранять спокойствие и не мешать планомерной работе отделений Сбербанка в регистрации и выдаче вкладов. «При большом скоплении людей возможны попытки карманных краж, мошенничества и других преступлений, поэтому, находясь возле отделений Сбербанка, будьте внимательны, не оставляйте документы, деньги и ценные вещи без присмотра, храните сберегательные книжки во внутренних карманах одежды. Не оставляйте ценности в полиэтиленовых пакетах, которые легко разрезать. Держите женские сумочки перед собой.

Злоумышленники могут воспользоваться усталостью вкладчиков, долгое время ожидающих своей очереди. Обращаем внимание пожилых людей на то, что ни в коем случае нельзя передавать свои документы посторонним и малознакомым людям, которые могут представляться работниками банка или социальных служб, предлагающими услуги по получению денег. Опасайтесь подвоха! Если пожилой человек не может по состоянию здоровья самостоятельно получить вклад, то нужно обращаться только к ближайшим родственникам, которые с заверенной нотариусом доверенностью могут получить деньги».