Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

Мета профілактичних заходів – зміцнити трудовий потенціал держави

587

Про шляхи здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, розповідає заступник начальника управління – начальник відділу – головний страховий експерт з охорони праці відділу профілактики виробничого травматизму управління ВД ФСНВ у Сумській області Владислав Єрмоленко:

«Трудовий потенціал, який забезпечує умови життєдіяльності суспільства, – фундамент економічного, соціального, культурного розвитку держави, її незалежності та національної безпеки.

Потужність трудового потенціалу як країни в цілому, так і окремо взятого регіону, залежить від багатьох складових, однією з яких є стан умов та безпеки праці. Проте потрібно констатувати, що на окремих підприємствах Сумської області рівень промислової безпеки не є задовільними, про що свідчать страхові випадки: виробничий травматизм та професійні захворювання за І півріччя 2015 року становлять 58 та 67 випадків відповідно.

Безсумнівно, зовсім уникнути ризиків у трудовому процесі практично неможливо, але зменшити їх вплив за рахунок проведення профілактичних заходів є реальним. Для забезпечення об’єктивного орієнтування в застосуванні таких заходів потрібно використовувати аналітичні дані виробничого травматизму та професійної захворюваності. Це дасть змогу визначити пріоритетні напрямки щодо профілактики виробничого травматизму та професійної патології.

Актуальність орієнтації в профілактиці виробничого травматизму стала ще вагомішою після прийняття законів, якими встановлено мораторій у 2014–2016 роках на проведення перевірок страхувальників контролюючими органами, в т. ч. і робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі – робочі органи Фонду).

У зв’язку з призупиненням перевірок, котрі були одним із дієвих заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та іншим загрозам здоров’ю працівників, діяльність страхових експертів з охорони праці робочих органів Фонду у Сумській області була переглянута та зорієнтована на посилення роботи з проведення інших профілактичних заходів. Це опрацювання та впровадження системи управління охороною праці (СУОП) шляхом надання відповідних консультацій, зразків документів, допомоги у вивченні та впровадження позитивного досвіду профілактичної роботи, розробленні нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємствах тощо.

Поза увагою робочих органів Фонду не були залишені заходи, під час яких проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота. На семінарах, нарадах, засіданнях «круглого столу» роботодавці мають змогу отримати інформацію щодо створення на підприємствах безпечних та нешкідливих умов праці, підвищення рівня безпеки виробничого процесу, комплексного розв’язання завдань охорони праці на конкретному виробництві з урахуванням його економічного та кадрового потенціалу. З метою інформування населення про стан промислової безпеки та формування громадської думки про пріоритет життя та здоров’я працівників, відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці робочими органами Фонду здійснювались виступи по радіо і телебаченню, публікації в ЗМІ.

Особлива увага приділяється участі у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці, оскільки близько 72 % причин настання страхових випадків є організаційні порушення, що стали можливими через низький рівень знань з питань охорони праці. Як приклад – нещасний випадок з тяжкими травмами на ПАТ «Лебединське хлібоприймальне підприємство». Під час робіт по завантаженню залізничних вагонів зерном кукурудзи електрогазозварник вручну, за допомогою лома та гальмівних башмаків, переміщав вагони. Проведення робіт відповідальними особами не контролювалось. Незадовільні знання норм безпечної поведінки під час виробничого процесу коштували робітнику складних переломів нижніх кінцівок, довготривалим та коштовним лікуванням. У подальшому потерпілого очікує медична реабілітація, соціально-побутова та професійно–виробнича адаптація.

Страхові експерти з охорони праці розповсюджують серед роботодавців нормативні акти, підручники, журнали, плакати та іншу спеціальну літературу, в тому числі в електронному вигляді. Зокрема, за період 2014 року підприємства, організації та установи Сумщини отримали від робочих органів Фонду понад 7500 екземплярів відповідної літератури. На білбордах міст обласного значення протягом 2014-2015 років розміщувалась соціальна реклама щодо дотримання безпечних умов праці.

Забезпечено функціонування власного сайту управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Сумській області, де всі бажаючі мають змогу ознайомитися зі станом виробничого травматизму та професійної захворюваності, почерпнути корисну інформацію щодо організації роботи з охорони праці, дізнатися про діяльність Фонду тощо.

Тільки в 2014 році проведена профілактична робота сприяла зниженню виробничого травматизму на 27 % (з 143 у 2013 році до 104 у 2014 році). В цілому, у регіоні зменшення кількості нещасних випадків на виробництві простежується з 2005 року, коли було зареєстровано 651 випадок ушкодження здоров’я у процесі виконання трудових обов’язків.

Залишається проблемним питання щодо рівня професійних захворювань, які в 2014 році зросли з 95 до 193. Слід відмітити, що останні 5 років мала місце стійка тенденція по зниженню професійних захворювань, а саме: з 150 випадків у 2008 році до 95 в 2013. Основна причина різкого зростання – економічні негаразди на окремих підприємствах області. Переведення на неповну зайнятість працівників основних виробничих процесів підприємств, затримка виплати заробітної плати тощо посприяли збільшенню кількості осіб, які напрацювали пільговий стаж та ініціювали процедуру оформлення наявності професійних захворювань. На наш погляд, ще однією із причин є матеріальна зацікавленість працюючого населення, а саме: пільгове пенсійне забезпечення, відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України матеріальної шкоди застрахованим, безоплатне санаторно-курортне лікування та реабілітація, забезпечення спеціальними автомобілями тощо. Дається взнаки і низька результативність проведення профілактичних медоглядів, несвоєчасне виведення із шкідливих умов праці осіб з початковими проявами хвороб. На формування рівня професійної патології впливає зволікання роботодавців до створення належних, безпечних та здорових умов праці, забезпечення працівників ефективними засобами індивідуального захисту та дієвого контролю за їх використанням, впровадження прогресивних технологій, усунення причин виникнення профзахворювань та інше.

Проте у першому півріччі 2015 року професійні захворювання встановлено на 28 осіб, або 29 % менше проти минулорічного періоду.

Наведене дає право зробити висновок, що чинний принцип роботи служби страхових експертів з охорони праці – це один із заходів істотного впливу на збереження здоров’я працюючих, що, зрештою, зміцнює потужність трудового потенціалу держави та її соціально-економічний розвиток».

R