Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

Народився Федір Уманець – голова Глухівської повітової земської управи (з 1887 по 1895 р.р.)

103

Федір Уманець народився 1841 року в селі Янівка Глухівського повіту Чернігівської губернії.

Випускник юридичного факультету Московського університету Федір Уманець з 27 вересня 1889 по 30 січня 1896 року очолював Глухівську повітову земську управу, а потім, з 1896 року, протягом двох трирічних термінів був головою Чернігівської губернської земської управи. Він також обирався губернським голосним від Глухівського повіту.

Був близький до українського національного руху, сприяв поширенню українського елементу в діяльності Чернігівського земства (запросив до нього як службовців Б. Грінченка, М. Коцюбинського, М. Вороного, В. Самійленка та ін.).

Автор праць з історії України та Польщі й історії українсько-польських взаємин: «Гетман Мазепа» (1897), «Вырождение Польши. Два года после Ягеллонов» (1872), «Князь Константин-Василий Острожский» («Русский архив», IV, 1901). Низка статей про українсько-польські справи; публіцистична праця «Общественное воспитание в России» (1867). Особливу вагу має монографія про гетьмана Мазепу, в якій автор, використовуючи також архівний матеріал (зокрема зі збірок П. Дорошенка і Марковичів), уперше в новітній українській історіографії дав спробу позитивної характеристики Мазепи як людини й державного діяча.

Джерело