Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

Як правильно обчислити маржу прибутку: поради та кроки

180

Зазначене явище є ключовим показником визначення прибутку компанії від реалізації конкретного продукту чи послуги. Маржа прибутку — коефіцієнт прибутковості, який встановлює реалізований прибуток по відношенню щодо отриманого доходу та виражається у відсотках. Показник відіграє суттєву роль для фінансового становища компанії. Продавець розуміє кінцеву ефективність продуктів та послуг. Звіт про фінансову діяльність компанії містить дані про граничну, валову, чисту маржу.

Поняття та складові маржі

Рентабельність прибутку – це відношення чистого прибутку до доходу, розраховане простим діленням чистого прибутку на дохід. Це швидкий спосіб визначити, який відсоток від вартості залишається в компанії з розрахунку витрат, пов’язаних з продажем.

Рентабельність чистого прибутку є кращим показником фінансового стану, ніж доходи.

На розмір маржі впливає кілька факторів:

  1. Кількісні. До цієї групи зараховують чистий прибуток, доходи від продажу, витрати на товар чи послугу. У звіті варто звернути увагу на чистий дохід, собівартість реалізованої продукції, щоб отримати загальне уявлення про кількісні фактори.
  2. Якісні. До таких належать частка ринку, ефективна реклама, сезонні зміни, уподобання споживачів, лідерство компанії, винагороди за успішні продажі, навчальні програми для співробітників, конкуренція.

Прибуток — показник доходу компанії: валовий (загальний дохід мінус собівартість проданих товарів), граничний (та граничні витрати), чистий прибуток (дохід мінус усі витрати, включно з кредитами та податками). Витрати – це відсоток, який обчислюється шляхом віднімання загальної вартості виробництва товарів із доходу та ділення на доходи.

Розрахунок маржі прибутку

Валовий прибуток розраховується за формулою: маржа валового прибутку = (чистий обсяг продажів / дохід) x 100. Показник свідчить що формула для розрахунку рентабельності чистого прибутку така: Маржа чистого прибутку = (чистий прибуток / дохід) x 100. Показник дозволяє з’ясувати суму, яку компанія отримує після вилучення всіх витрат.

Граничний прибуток розраховується за формулою: маржа граничного прибутку = (граничний прибуток / дохід) x 100. Це дохід, що залишився після вирахування витрат на заробітну плату працівників, амортизацію тощо.

Дані для обчислення маржі дозволяють відстежувати доходи і витрати, підвищувати ефективність бізнесу, ретельно добирати товари й послуги.

Важливість маржі прибутку для бізнесу

Рівень прибутку є показником ефективності бізнесу, тому допомагає власнику керувати компанією. Показники використовуються для вирішення питань стосовно сезонності продажу товарів та послуг, досягнення ефективності праці співробітників на певному часовому проміжку. Нульова або від’ємна маржа свідчить про надмірні витрати або недостатньо добре організовані продажі. Аналіз показників виявляє проблемні зони: велику кількість нереалізованих продуктів, надлишок або недостатнє використання ресурсів, високу орендну плату. Керівник підприємства розробляє відповідні плани дій. Розмір прибутку є стимулом для фінансування діяльності компанії інвесторами.

Практичні поради та кроки для покращення маржі

Щоб досягти високих результатів діяльності бізнесу, варто:

  1. Підвищити ефективність шляхом автоматизації замовлень клієнтів, впровадження програмного забезпечення для відстеження даних про доставку товарів і послуг, моніторингу продуктивності персоналу.
  2. Розробити стратегію продажів. Важливо розглянути ціноутворення, просування продуктів і послуг, маркетингове просування для залучення клієнтів і збільшення прибутку. Необхідно оцінити витрати на поточні стратегії продажів, щоб визначити сфери, що потребують удосконалення.
  3. Збільшити конверсію потенційних клієнтів. Це маркетинговий показник ефективності рекламних стратегій для залучення нових клієнтів.
  4. Аналіз різних джерел прибутку. Так можна дізнатися, які сфери є неефективними, й покращити або включити їх.

Інвестиції в розвиток компанії, зокрема підвищення кваліфікації персоналу, розумне зменшення витрат, мотивація персоналу впливають на збільшення маржі прибутку.

Резюме

Готова формула маржі забезпечує чітке відстеження ефективності компанії. Для більш глибокого розуміння поняття  рекомендуємо прочитати статтю від Worksection, де можна ознайомитись з формулами розрахунку, значеннями та прикладами розрахунку маржі. Показники дозволяють успішно вести бізнес завдяки перегляду й удосконаленню стратегій ціноутворення та продажу, збільшенню конверсії, аналізу джерел прибутку.

Реклама