Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

На Сумщині проходить конкурс міні-грантів

104

ГО «Бюро налізу політики» організовує та проводить конкурси міні-грантів, розроблених інститутами громадянського суспільства, ініціативними групами громадян, фізичними особами, що мають активну громадську позицію в Миколаївській, Краснопільській територіальних громадах та в Сумській області в цілому (далі – Конкурс).

Основні положення та вимоги.

Термін реалізації проектів: 01 жовтня 2021 року – 30 вересня 2022 року.

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з позначкою «НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ» до 31 серпня 2021 року щоденно в електронному вигляді на адресу:

bapsumy@gmail.com

Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проєкти є наступними:

Активізація громади, особливо у напрямку створення умов для розвитку молоді;
Розвиток міжсекторної співпраці громадськості на місцевому рівні, в першу чергу щодо розвитку молодіжної політики;
Сприяння розвитку мережі громадських організацій, громадських ініціатив, особливо тих, що реалізують молодіжну політику;
Забезпечення механізмів участі молоді у житті та розвитку громади;
Створення та розвиток молодіжних просторів, у т.ч. на базі існуючих установ та закладів. За даним пріоритетом можливим є залучення додаткового фінансового ресурсу за рахунок коштів обласного бюджету, виділених управлінню молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації.
Підтримка місцевих молодіжних ініціатив (творчих, ітелектуальних, наукових, культурно-мистецьких, спортивно-оздоровчих, національно-патріотичних тощо).

Проєкти для участі у конкурсі можуть подати: громадські організації (у т.ч. громадські організації-початківці, що не мають грантової історії), громадські активісти, ініціативні групи громадян, фізичні особи, що мають активну громадську позицію у написанні та реалізації соціальних проектів, спрямованих на розвиток та підтримку молодіжної політики та молоді у визначених територіальних громадах Сумської області, за умови, що подавач бере участь у співфінансуванні проєкту в розмірі не менше як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проєкту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання тощо.

Ініціатор (подавач) може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів донора одного проєкту, що подається для участі у Конкурсах, у сумі до 40 000 гривень (сорок тисяч гривень).

Документація має бути підготовлена українською мовою і складатися з:

1) заяви про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу за підписом керівника або уповноваженої особи подавача, скріпленим його печаткою (у разі наявності);

2) опис та кошторис витрат (оригінал), необхідних для виконання проєкту, за формою, що затверджена організатором конкурсу;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до реалізації проєкту);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, ініціативної групи або фізичної особи, зокрема про досвід виконання соціально значущих проєктів протягом останнього року, у т.ч. за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, а також про матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення подавача (за наявності).

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсна документація, надана на участь у Конкурсі в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде!

Контактна особа для уточнення інформації: Іван БОНДАРЕНКО – менеджер проектів ГО «Бюро аналізу політики»., тел.: 099-643-1471.

Проект здійснюється за підтримки програми МАТРА Посольства Королівства Нідерландів